Disclaimer

YEET! Power Systems B.V. (KvK 73800554), hierna te noemen Yeet!, verleent u hierbij toegang tot de website www.yeetpower.com en publiceert daarop informatie in de vorm van teksten, afbeeldingen en andere uitingen. De op deze website aangeboden informatie is van algemene en vrijblijvende aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Yeet! behoudt zich het recht om op elk moment de inhoud te wijzigen en/of delen te verwijderen zonder dat te hoeven communiceren aan u. Dat is inclusief de tekst van deze disclaimer. We raden u aan om geregeld na te gaan of de tekst van deze disclaimer is aangepast.

Beperkte aansprakelijkheid

Door het bezoeken en gebruiken van de website www.yeetpower.com gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen. Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan het actualiseren en controleren op juistheid van de aangeboden content, kunnen wij niet 100% garanderen dat bepaalde inhoud volledig en/of juist is. Yeet! wijst elke vorm van aansprakelijkheid van de hand aangaande de juistheid, volledigheid en actualiteit.

Kopiëren, verspreiden en elk andersoortig gebruik van de materialen op de website van Yeet! is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Yeet!, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (bijvoorbeeld citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Toepasselijk recht

Door bezoek aan en gebruik van deze website www.yeetpower.com ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Op de website www.yeetpower.com en deze disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de wettelijk bevoegde rechter in Nederland.