Yeet! Hoe
werken we?

Yeet! wil elektrische rijders de vrijheid geven om te gaan waar zij maar willen. Een goede laadinfrastructuur en slimme energiedistributie zijn hiervoor doorslaggevend. Yeet! bouwt haar netwerk op strategische locaties, met gedegen locatieonderzoek, een combinatie van slimme technologieën en een hechte samenwerking met locatiepartners. Zo bouwt Yeet! aan een sterk netwerk dat elektrische rijders overal vrijheid biedt.

Locatie
 
Technologie
 
Partner
Netwerk

Locatieonderzoek

Hoe kiezen we
onze locaties?

Om elektrische rijders de vrijheid te geven om overal te kunnen gaan waar zij maar willen, is het belangrijk dat zij op strategische punten elektriciteit kunnen tanken. Yeet! onderzoekt welke locaties aansluiten op de behoefte van elektrische rijders in een bepaald gebied. Daarbij wordt gekeken naar het aantal elektrische auto’s en het gedrag van de bestuurders. Zijn zij op een snelle doorreis of langer op een plek om bijvoorbeeld te werken of te winkelen? Ook kijkt Yeet! naar de technische mogelijkheden van bijvoorbeeld de stroomvoorziening. Al deze variabelen samen bepalen welke locaties het meest geschikt zijn voor het Yeet!-netwerk en met welke technische oplossingen elektrische rijders hier het beste kunnen worden geholpen.

Yeet! baseert haar locatieonderzoek op een verzameling geverifieerde data. Deze stellen Yeet! in staat om de waarde van een locatie te bepalen, met het oog op het ontsluiten van een gebied voor elektrische rijders. Simpele voorbeelden van zaken die meewegen in het onderzoek zijn: Moeten elektrische rijders omrijden om een Yeet!-locatie te bereiken? Zo ja, hoe ver moeten zij omrijden en hoe bereid zijn zij om dat daadwerkelijk te doen? Hoe is de kwaliteit van de aanwezige elektriciteitsinfrastructuur? Welke laadoplossingen kunnen hier gebruikt worden? De optelsom van alle variabelen geeft de potentie van een bepaalde locatie weer.

CONSULTANCY

Yeet! Consultancy adviseert u bij het kiezen en installeren van laadoplossingen op uw eigen locatie. Het aanleggen van een laadsysteem op uw parkeerterrein is complex. U moet verschillende keuzes maken en zaken regelen. Het begint bij het onderzoeken welk systeem en welke grootte aansluit op uw behoefte en geschikt is voor uw locatie. Daarnaast zijn er verscheidene vergunningen vereist en moet er gecontroleerd worden of het elektriciteitsnetwerk op uw locatie toereikend is voor de gewenste oplossing. Daarbij komen ook nog de uitdagingen van het plaatsen, onderhouden en monitoren van het laadsysteem.

Door het doorlopende eigen locatieonderzoek beschikt Yeet! over veel van de informatie die u nodig heeft. Yeet! Consultancy laat u profiteren van onze ervaring met het aanleggen van laadnetwerken. Wij adviseren u graag.

Technologie

Hoe bouwen we een
slim laadnetwerk?

De behoefte van elektrische rijders verschilt per locatie. Mensen die op doorreis zijn, willen zo snel mogelijk elektriciteit tanken, terwijl anderen van tevoren al weten dat zij hun auto soms wel 8 uur op een parkeerplek hebben staan. We onderscheiden die twee groepen in automobilisten die ‘on the go’ elektriciteit willen tanken en mensen die willen laden tijdens het parkeren. Yeet! bouwt haar slimme netwerken met een mix van laadoplossingen die in de verschillende behoeftes kunnen voorzien.

Yeet!
on the go
Yeet!
Parking

Yeet!
on the go

Elektrische rijders ‘on the go’ moeten de mogelijkheid hebben om snel elektriciteit te tanken, zodat zij snel weer hun weg kunnen vervolgen, zonder dat zij uren hoeven te wachten. Locaties die aansluiten bij deze behoefte zijn bijvoorbeeld uitvalswegen of verbindingswegen tussen verschillende steden en dorpen. Met een eigen netwerk van Power Stations biedt Yeet! hier de perfecte oplossing voor elektrische rijders.

Inspired
by power.

Yeet! bouwt een eigen netwerk van Yeet! superladers, onze Power Stations. Hier kunnen elektrische auto’s razendsnel elektriciteit tanken met een snelheid tot 350kW.

Afhankelijk van de mogelijkheid van de autobatterijen, betekent dit dat een batterij in iets meer dan 10 minuten weer volledig volgetankt kan worden. Dat is handig voor gebruikers die ‘on the go’ zijn en zo snel mogelijk door wil rijden met een volle batterij.

Yeet!
parking

Auto’s staan over het algemeen meer geparkeerd dan dat zij rijden. Dit geldt natuurlijk ook voor elektrische auto’s. Yeet! Parking kijkt naar de beste manieren om deze tijd zo goed mogelijk te gebruiken. Zodat boodschappen doen, werken, een restaurant, bioscoop of sportwedstrijd bezoeken slim en makkelijk wordt gecombineerd met het laden van uw elektrische auto. Per situatie en verwachte parkeertijd kijkt Yeet! naar de beste technische oplossing.

Scale up
Yeet! Port
Laadpalen

Scale
up

meer dan 2000 laadpunten

Yeet! Scale Up transformeert parkeerterreinen tot grote laadnetwerken. Vanuit centrale aansturing kunnen 20 tot meer dan 2000 parkeervakken worden voorzien van laadpunten. Elektrische rijders hebben hierdoor niet langer te maken met de frustratie van een bezette laadpaal als zij hun auto tijdens het parkeren willen laden. Yeet! Scale Up is toekomstbestendig, aangezien het aantal aangesloten parkeervakken geleidelijk en eenvoudig kan worden uitgebreid.

Yeet!
port.

Vliegvelden en Veerhavens

Met het Port-systeem beantwoordt Yeet! de grote vraag naar elektriciteit op locaties als vliegvelden en veerhavens. Het maakt gebruik van de mogelijkheid om energie aan accu’s te geven én aanwezige energie van accu’s af te halen om er andere accu’s mee te laden. De accu’s van alle auto’s vormen gezamenlijk één grote batterij. Daardoor hoeft amper een beroep gedaan te worden op de elektriciteitsinfrastructuur van de locatie. Dit intelligente en grote laadnetwerk maakt het mogelijk om die vele, vaak lang geparkeerde, elektrische auto’s te laden.

Laadpalen

Yeet! kijkt altijd naar de beste laadoplossing voor iedere situatie.

Mocht dit vragen om individuele laders of wandboxen, dan maakt Yeet! een keuze uit de best beschikbare laadboxen die aansluiten op de behoefte van elektrische rijders. De laadboxen worden geïntegreerd in het Yeet!-netwerk.

Partnernetwerk

Hoe werken we samen
met locatiehouders?

Voor de uitrol van het laadnetwerk werkt Yeet! samen met locatiehouders op strategische locaties. Op basis van het Yeet! locatieonderzoek bepalen we de mix van laadoplossingen die het beste aansluiten op de lokale behoefte. Het partnership bestaat uit een gezamenlijk exploitatiemodel, waarbij ook de locatiepartner profiteert van elke laadbeurt op zijn of haar locatie.

Yeet! kan daarnaast allerlei services toevoegen aan de dienstverlening, zoals integratie met parkeergelden, piekspreiding of slimme navigatie op een parkeerterrein. Samen met een netwerk van locatiepartners kan Yeet! elektrische rijders de vrijheid geven om overal te gaan waar zij maar willen.

EXPLOITATIE

De exploitatie van onze Yeet! laadnetwerken bevat alles van het bepalen van de meest geschikte laadoplossingen tot het inkopen van stroom en het monitoren van de ontwikkelingen. Het zorgt ervoor dat het laadnetwerk werkt, en dat blijft doen.

Yeet! heeft alle kennis en middelen in huis om dit optimaal uit te voeren. We kopen stroom bijvoorbeeld in grote hoeveelheden in, hebben de data op basis waarvan bepaald kan worden welk systeem het beste aansluit op de behoefte van elektrische rijders in een gebied en weten hoe we systemen het beste met elkaar kunnen integreren.

Yeet! Power Stations worden altijd door Yeet! geëxploiteerd. Bij andere laadsystemen kan de locatiehouder beslissen om dit zelf te doen, Yeet! voor verschillende exploitatiediensten in te huren of het volledig door Yeet! te laten doen. Bij exploitatie door Yeet! bestaat de samenwerking uit een gezamenlijk exploitatiemodel, waarbij de locatiehouder profiteert van elke laadbeurt op zijn of haar locatie.

Casestudies

Yeet!
In de praktijk.

Yeet! heeft al een aantal mooie samenwerkingen met locatiehouders van zeer strategische locaties. We geven u hier een inkijkje in deze samenwerkingen en wat dit voor de locatiehouders en voor Yeet! kan betekenen.

 
Easyfairs over samenwerken
met Yeet!

Easyfairs, één van ’s werelds grootste beurs- en evenementenbedrijven, organiseert op jaarbasis zo’n tweehonderd beurzen en evenementen in, op dit moment, zeventien landen. "Daarnaast zijn we uitbater van eventlocaties, waarvan vier in België en twee in Nederland en Zweden. Hier hosten we onder meer beurzen, bedrijfsmeetings en congressen," aldus Alain D’Haese, COO & Head of Venues van Easyfairs Belgium. De evenementen trekken veel bezoekers aan. Een steeds groter deel daarvan rijdt elektrisch. Alain: “We zien dat de vraag naar elektrisch laden constant groeit. Een paar jaar geleden hebben we een investering gedaan in laadpalen, maar dat bleek al snel onvoldoende tijdens activiteiten op onze locaties.” Daarom heeft Easyfairs de expertise van Yeet! ingeschakeld.

Voor Easyfairs’ locatie in Mechelen is het plan om de parkeerplaats te elektrificeren met Yeet! laadpalen en daarnaast een Power Station te plaatsen. Op die manier kan het bedrijf bezoekers van evenementen dienen die voor langere tijd hun auto parkeren, maar ook mensen die snel hun elektrische voertuig willen opladen en voor wie de locaties van Easyfairs handig op de route ligt.

In samenwerking met Yeet! wordt ons huidige aanbod laadpalen uitgebreid en onze laadinfrastructuur geoptimaliseerd. Daardoor kan worden voldaan aan de groeiende vraag naar elektriciteit. Bovendien geeft het ons de mogelijkheid om het hele jaar door evenementen rendabeler te maken. Onze locaties worden druk bezocht van oktober tot en met april en in de zomer is het relatief rustig. Door onze ligging op A-locaties zijn we wel dagelijks zichtbaar voor iedereen en kunnen we met het laadnetwerk op de parkeerplaatsen alsnog bezoekers trekken.

Alain D'haese, COO & Head of Venues Easyfairs Belgium

Yeet! over samenwerken
met Easyfairs

Door op de A-locaties van Easyfairs slimme en innovatieve laadsystemen van Yeet! te plaatsen, komen we tegemoet aan de groeiende vraag om elektriciteit te kunnen tanken. Zowel elektrische rijders die ‘on the go’ willen laden, als mensen die tijdens een evenement hun auto willen laden, kunnen er terecht. Hiermee kunnen we regio's beter ontsluiten voor elektrische rijders en hen echt de vrijheid geven om te gaan waar zij maar willen.

In Vlaanderen moeten er, volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken mevr. Lydia Peeters, de komende vijf jaar zo’n 30.000 laadpunten bijkomen. Hoe dat gaat gebeuren weten we nog niet, maar dát het gaat gebeuren is een feit. Met laadoplossingen zoals het Yeet! Power Station kunnen we in steden, bijvoorbeeld de stad Gent, bijdragen aan een beter laadnetwerk. Samen met Easyfairs kunnen wij met dergelijke laadpleinen op strategische locaties ook bijdragen aan de ambitie van bijvoorbeeld de stad Gent om auto’s met fossiele brandstoffen zoveel mogelijk uit het centrum te houden.

Yves van Sante, Chief Commercial Officer van Yeet!

Park Total

Word onderdeel
van het Yeet! Netwerk.

Ook bij Park Total gaan Yeet! en de locatiehouder een samenwerking aan waarbij de locatiehouder profiteert van het laadnetwerk op zijn of haar locatie.

Met Yeet! Park Total laat een locatiehouder van meerdere strategische locaties de gehele exploitatie van laadnetwerken op al die locaties door Yeet! uitvoeren. Yeet! neemt de locatiehouder al het regel- en denkwerk daarvoor uit handen. Een locatiehouder kan bijvoorbeeld meerdere winkels, bioscopen, hotels of kantoren bezitten. Yeet! voert op elke locatie een locatieonderzoek uit. Dat kunnen er 5, maar ook 200 zijn. Op geschikte, strategische locaties plaatst Yeet! laadnetwerken die in de behoefte van elektrische rijders in dat gebied voorzien. Is een locatie nog niet geschikt, omdat er bijvoorbeeld nog te weinig elektrische voertuigen in de buurt rijden? Dan wordt het locatieonderzoek zes maanden later nogmaals uitgevoerd.